EFFEKT Säters hantering av personuppgifter.

EFFEKT Säter har ett personregister för medlemmar. Registret innehåller uppgifter om

 • • Namn
 • • Medlemsnummer
 • • Födelsedatum
 • • Kön
 • • Telefon
 • • E-mailadress

Personuppgifterna motiveras av

 • • Vårt bokningssystem för passen (medlemsnummer, E-mailadress och telefonnummer)
 • • Årlig rapport till Svenska Gymnastikförbundet (ålder och kön)
 • • Information om inställda pass (telefonnummer för SMS-utskick)
 • • Bokföring av betalda avgifter (namn, ålder och medlemsnummer)
 • • Informationsutskick till medlemmarna (E-mailadress)

EFFEKT Säters styrelsemedlemmar och ledare har tillgång till personregistret via inloggningsuppgifter.

Vid frågor kontakta
Håkan Franklin, gdpr-ansvarig i styrelsen.
hakan.franklin@gmail.com