Säters Gymnastikförening

Säters Gymnastikförening är en gammal förening som 1997 började hyra en egen lokal i gamla Lindqvistarnas fastighet, bland annat för att alltid ha möjlighet att styra sina egna träningstider och ha allt träningsmaterial lättillgängligt. Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet.

Föreningen drivs som en ideell förening, vilket innebär att alla medlemmar arbetar ideellt mot de mål som upprättas av årsmötet.

Alla aktiva i föreningen betalar en medlemsavgift, vilket ger en röst på årsmötet, och utöver det även en terminsavgift eller en avgift per pass i form av 10-kort eller 5-kort för att få gå på de pass som föreningen anordnar. Den som betalar terminsavgiften får gå på obegränsat antal pass.

Alla ledare arbetar ideellt. Föreningen har aktiva, engagerade ledare som ger av sin tid för medlemmarnas nytta och nöje. Det finns alltid utrymme för vidareutveckling inom föreningen och möjlighet att hitta nya inriktningar. Saknar du något pass? Varför inte gå en kurs och börja leda passet själv? Föreningen söker alltid att bredda utbudet. Det är medlemmarna som själva formar innehållet och nya influenser och impulser välkomnas! Du är välkommen att vara med!

Vill du också vara med? Som aktiv? Som ledare?
Välkommen till EFFEKT!